• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Bhai Mani Singh requesting wild boar meat
ਝਟ ਕਰ ਝਟਕਾ ਸੂਰ ਕਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਇ ।

Wild boar meat was requested by Shahid Bhai Mani Singh, that it quickly be killed [jhatka]


ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਥੀਂ ਆਦਿ ਲੈ ਬੰਦਈਅਨ ਦੀਯੋ ਛਕਾਇ ।

This was distributed to all the congregation of the Bandai Sikhs, including Sangat Singh.


ਲਾਇ ਤਨਖਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਸਭੀ ਨੀਲੰਬਰ ਪਹਿਨਾਇ ।

A judgement was handed out and they were all forgiven after dressing in Blue.


ਭਰਮ ਭੇਦ ਸਬ ਮਿਟ ਗਯੋ ਭਈ ਏਕਤਾ ਆਇ ।

All the differences were destroyed and unity came within the Panth.


Shahid Bilas [1800s], author: Seva Singh

Page 78

91 views0 comments

Recent Posts

See All