• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Divine Realization through Wisdom - Dasam Granthਤਿਹ ਚੀਨੀਐ ਕਰਿ ਗਿਆਨ ॥ ਤਬ ਹੋਇ ਪੂਰਣ ਧ੍ਯਾਨ ॥⁣

When the Divine is realized through wisdom, then one's contemplation becomes perfected.⁣

ਤਿਹ ਜਾਣੀਐ ਜਤ ਜੋਗ ॥ ਤਬ ਹੋਇ ਦੇਹ ਅਰੋਗ ॥ ⁣

When one tries to realize the Divine through Yoga, then only one's body is made healthy. ⁣

Guru Gobind Singh⁣ ⁣

Dasam Guru Granth Sahib, Ang 667⁣

ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗ 667

  • Manglacharan FB
  • Manglacharan IG
  • Manglacharan YouTube

© 2017-2020 Manglacharan. All Rights Reserved.

Humble request for donation to Manglacharan Patreon

https://www.patreon.com/manglacharan